Mat og Service
Mat og Service driver forretning på selvstendig basis. Vi driver Killingdal Skistugu på Vegglifjell, Nore Kro på Norefjord, hytteservice i området og et cateringfirma Mat & Service. Mange kjøkken sliter med økonomi og/eller rutiner i den daglige driften. Vi har over 30 års yrkeserfaring med konseptoptimering i hotell- og restaurantbransjen, og har styrt og optimert flere storkjøkken. Med konseptoptimering kan vi tilby praktisk støtte i daglig drift for å optimere rutinene og få ting på plass. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.